ELECTRIC CAR

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

by Max Källström

Försäljning av elbilar har tagit fart rejält i Sverige under de senaste åren. De som äger bensin- eller dieseldrivna bilar har hamnat i skamvrån. Om några år kommer du inte att kunna köpa en ny bil som drivs med fossilt bränsle. Du funderar själv på att köpa en elbil.

Men hur ser andra på framtiden för elbilar och vad kostar det att ladda en elbil? Det finns många som ställer sig skeptiska till utvecklingen av elbilar och här är några argument, frågor och påstående:

  • Blir inte elbilar alldeles för dyra för gemene man?
  • Tillverkning av batterier kräver unika jordartsmetaller och finns det tillräckligt med sådana metaller?
  • Brytning av metaller till batterier leder till miljöförstöring!
  • Batterierna till elbilar har för kort livslängd!
  • Kommer elproduktionen att räcka till för elbilar?
  • Utbyggnad av laddstolpar går för långsamt!
  • Elbilar går alldeles för tyst!
  • Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid tar det att ladda upp en elbil?

Det finns många sätt att ladda en elbil. Det bästa kan vara att ladda bilen hemma på din ordinarie parkeringsplats. Laddningstid med vanlig hushållsel kan bli upp till 12 timmar. Hur lång tid tar det att ladda en elbil med snabbladdare? Vissa elbilar kan snabbladdas. Då behövs större strömstyrka och spänning men du kan komma ner i en laddningstid på cirka 20 minuter.

I framtiden kommer det med all säkerhet att finnas publika laddningsstationer och snabbladdare. Då kan du köra långa sträckor med elbil och kanske ha en laddningstid på mindre än en halv timme.

Vad kostar det att ladda en elbil?

En elbil förbrukar mellan en till tre kilowattimmar per mil. Om vi förutsätter ett elpris på 1,5 kronor per kWh, blir alltså kostnaden per mil 1,50 till 4,5 kronor per mil. Det finns dock uppgifter om att publika laddstationer tar ett pris på 2,5 kronor per kWh.

En supersnabb laddning betingar ett ännu högre pris eller cirka 6 kr per kWh. I det sistnämnda fallet kan alltså kostnaden hamna på en kostnad strax under 20 kr per mil. 

Related Posts