sweden

Hur många människor bor i Sverige?

by Max Källström

I Sverige bor det idag cirka 10 462 498 personer enligt en uppskattning för februari 2022. Det är omöjligt att helt exakt sätta antal personer i landet eftersom det varje dag föds runt 330 barn medan drygt 250 personer avlider.

Befolkningsökning i Sverige mellan 2015 och 2022

  • 2015 9 851 017 personer.
  • 2016 9 995 153 personer.
  • 2017 10 120 242 personer.
  • 2018 10 230 185 personer.
  • 2019 10 327 589 personer.
  • 2020 10 379 295 personer.
  • 2021 10 452 326 personer.
  • 2022 10 462 498 personer. 

Hur många människor bor i Sverige – fler män än kvinnor!

Könsfördelningen över antal invånare i Sverige är inte helt jämn. Det bor fler män i landet än kvinnor idag. Skillnaden är inte stor, endast några tiondels procent och i absoluta tal bodde det knappt 70 000 fler män än kvinnor i Sverige under 2021. 

Det har inte alltid varit så här. Enligt statistiska centralbyrån gick antal män i landet om antalet kvinnor först 2015. Innan dess var landet dominerat av kvinnorna. Det finns några enkla skäl till att den här statistiken ser ut som den gör. 

Det föds fler män, men kvinnor lever längre!

I snitt föds det något fler pojkar än flickor i Sverige och i världen. På 100 flickor föds det ungefär 106 pojkar. Bland unga är det betydligt fler pojkar, men livslängden för kvinnor är högre. Medellivslängden för män i Sverige är 81,2 år medan kvinnor förväntas leva drygt 3 år längre, 84,8 år. 

Medan det fortfarande föds lite fler pojkar än flickor har skillnaden i medellivslängd minskat. På 1980-talet levde kvinnor i snitt ungefär 6 år längre än män. Män har inte längre samma tunga och farliga yrken som förr, det gör att män lever längre idag. Man förväntar sig att skillnaden i medellivslängd kommer att fortsätta minska, och därför att antalet män som bor i Sverige kommer att bli ännu fler än antalet kvinnor i framtiden. 

Skillnaderna är intressanta och hjälper oss att förstå modern folkhälsa. Samtidigt är skillnaderna små i absoluta tal. Tittar vi på hur många människor bor i Sverige idag, 2022, är det nästan perfekt jämlikhet mellan könen!

Related Posts