Alchohol

Hur mycket dricker en alkoholist per dag?

by Max Källström

Det finns ingen mätbar gräns hur mycket en alkoholist dricker per dag eftersom det är konsekvenserna av alkoholkonsumtionen som visar var gränsen går. Dessutom är det olika hur mycket alkohol som är för mycket för olika personer beroende på att man tål olika mycket.

Det är därför omöjligt att ge ett rakt svar på frågan “hur mycket dricker en alkoholist per dag?”. Det man kan säga är att det finns en gräns när det gäller riskbruk, vilket betyder att om man dricker mer än den gränsen så är risken större att utveckla alkoholism. 

Om man ställer frågan om hur mycket dricker en alkoholist per dag på flashback får man upp helt andra svar. Där handlar det om tips om att bota bakfylla och spekulationer om var gränsen går för när man är alkis. 

Symptom av att dricka för mycket alkohol

Hur mycket alkohol som är för mycket för en individ är som sagt olika, men ett riskbruk av alkohol uppstår för en man som dricker mer än 14 standardglas, vilket motsvarar två flaskor vin, per vecka. För en kvinna gäller mer än 9 standardglas, vilket motsvarar en och en halv flaska vin per vecka.

Det finns även andra signaler att vara uppmärksam på som till exempel om familjen, vänner eller andra i omgivningen börjar reagera på att någon dricker för mycket. En annan signal är om alkoholen tar stor plats i livet på bekostnad av andra viktiga saker. Om man inte kan kontrollera sitt drickande och känner ett behov av att dricka alkohol varje dag så är detta också en varningssignal. 

När man är alkoholist påverkas både det fysiska och det psykiska måendet

En alkoholist riskerar svåra fysiska skador bland annat högt blodtryck och leverskada, men även psykiska problem som ångest, depression, sömnproblem. Utöver att måendet blir sämre och sämre, kommer det sociala livet att påverkas negativt. En alkoholist riskerar alltid att förlora både sin familj, sitt arbete och slutligen sitt hem och om det blir riktigt illa, sitt liv. 

Related Posts