FIGHTER PLANE

Hur många stridsflygplan har Sverige?

by Max Källström

Det svenska flygförsvaret utvecklades starkt efter andra världskriget. Eftersom vårt land var alliansfritt och neutralt, blev vi tvungna att bygga upp ett eget starkt försvar. Det gällde armén och marinen, men framförallt flygvapnet och kustartilleriet. Vi skulle kunna stå emot och förhindra en fiende från att landsätta trupper på vårt territorium. Kring försvaret rådde i princip politisk enighet.

En viss romantisering av flygvapnet förekom inte minst i svenska filmer. Och flygentusiaster talar fortfarande kärleksfullt om flygplanstyper som Tunnan, Viggen och Draken. Bakgrunden var dock inte helt utan mörka sidor. Många unga svenska stridsflygare fick sätta livet till vid flygövningar med delvis nya flygplanstyper.

Stridsflygplan i Sverige idag

Sverige hade ett av världens största flygvapen vid mitten av 1900-talet. Vi låg på fjärde plats efter USA, Storbritannien och Sovjetunionen. Som mest hade Sverige drygt tusen stridsflygplan. Antalet aktiva flygflottiljer i Sverige är idag fyra stycken. Hur många stridsflygplan har Sverige för närvarande? Idag har vi nittio stycken stridsflygplan, alla av typen JAS 39 Gripen. Av dessa anses cirka fyrtio kunna sättas i aktion direkt vid larm. 

Hur många flygplan har Ryssland?

Den som gjort värnplikt i Sverige under andra hälften av 1900-talet är välbekant med uttrycket “Lede Fi”. Inför militärövningar beskrevs faran av att en fiende skulle angripa vårt land. Något namn på fienden uttalades aldrig, men de flesta utgick ifrån att faran kom från öst, dvs från Sovjet. Idag har den ryska federationen med Vladimir Putin tagit över den rollen.

Vi har konstaterat att det svenska flygvapnet har nittio stridsflygplan till sitt förfogande. Men hur många flygplan har Ryssland? Forskare inom det militära området gör bedömningen att Ryssland för cirka tio år sedan endast hade 1 300 operativa stridsflygplan. En halvering av numerären sedan Sovjet upplöstes. Under den senaste tioårsperioden har Ryssland dock rustat upp. Antalet stridsflygplan som Ryssland har för närvarande är dock oklart. Det som i rysk press beskrivs som en militär speciell aktion i Ukraina har också inneburit att många plan gått förlorade. 

Försvarsmakten och flygvapnet

Flygvapnet samverkar givetvis med andra förband inom Försvarsmakten. Flygangrepp kan till exempel bekämpas med luftvärn. Inom det området finns olika robotsystem med målsökning via lasersystem med mera. Uppfinningsrikedomen inom det militärtekniska området är stor och innovativ!

Inom flygvapnet finns förutom flygplan även helikoptrar, som kan sättas in vid olika tillfällen. Vi kan också förutsätta att så kallade drönare kommer att få allt större funktion och betydelse inom det framtida flygvapnet. 

Related Posts