Du kör i 90 km/h. vilket minsta avstånd ska du hålla till framförvarande fordon

by Mia Sundfeldt

Regler för körning och avståndshållning

När vi pratar om säkerhet på vägarna, är det viktigt att prata om avstånd. Särskilt den fråga ”du kör i 90 km/h. Vilket minsta avstånd ska du hålla till framförvarande fordon?” För att få ett grepp om detta, bör du ha två begrepp klara i huvudet: köravståndet och stoppavståndet.

På torr väg bör ditt köravstånd vara minst halva hastigheten. Det betyder att om du kör i 90 km/h, bör du hålla minst 45 meter till fordonet framför dig. Men kom ihåg, detta är det minsta avståndet du bör hålla i optimala förhållanden!

Data om stoppavståndet vid olika hastigheter

Hastighet (km/h) Reaktionsavstånd (m) Stoppavstånd (m)
90 27 113
110 33 159
130 39 216
150 45 282

Stoppavståndet ökar dramatiskt med hastigheten och det blir ännu längre på våta eller halvägar. Var säker på vägen – håll rätt avstånd oavsett hastighet!

Hur påverkas Stoppavståndet?

_variationer i väglag och väder, liksom individen och fordonets egenskaper, kan påverka stoppavståndet _

  • Väglag: Halkiga och våta vägar kan minska däckets grepp och öka stoppavståndet.
  • Lygthet: Dålig sikt kan förlänga reaktionstiden och därmed öka stoppavståndet.
  • Tillståndet på däcken och fordonet: T.ex. slitna däck eller dåliga bromsar kan öka stoppavståndet.

Körning handlar om att vara försiktig och medveten om omgivningen. Att hålla rätt avstå

Related Posts