Välfärdsmodell webbkryss

by Mia Sundfeldt

Poul Nyrup Rasmussen är en dansk socialdemokratisk politiker. Idag är han ledamot i Europa-parlamentet men under en stor del av 90-talet var han statsminister i Danmark. Han är också känd för att ha genomfört en lång rad liberala förändringar av landets arbetsmarknad och system för socialförsäkring.

Dansk välfärdsmodell webbkryss

Den modell som Rasmussen införde brukar kallas för Flexicurity. Det är en sammandragning av de engelska orden flexibility och security. Modellen ger företag störe frihet att avskeda och anställda för tillgång till ekonomisk trygghet genom ersättningar.

Related Posts