Oh i love it and i hate it at the same time

by Mia Sundfeldt

”Jag älskar det, och jag hatar det på samma gång” – En studie i ambivalens

Välkommen till mina tankegångar rörande känsloamplituden. Kanske har du någon gång fått frågan ”Hur mår du?” och istället för att svara med det vanliga ”Bra, tack”, har du velat säga ”Jag älskar det, och jag hatar det på samma gång”. I följande text ska vi dyka djupare ner i vad det innebär.

Kärlek och hat – två sidor av samma mynt?

Att älska och hata samma sak kan verka paradoxalt, men i många fall är dessa två känslor platserna vi rör oss mellan när det gäller starka passioner. Kanske är det så att vi inte kan uppleva den ena känslan fullt ut utan att på något sätt beröra den andra. Vill du hålla med?

Känsla Positiv Aspekt Negativ Aspekt
Älskar Glädje, lycka, hopp Att något går fel kan vara smärtsamt
Hatar Kan motivera till förändring Skapar negativ energi

En lista över känslor som sammanfaller med ambivalens

  • Romans: Du älskar din partner, men det kan finnas aspekter som gör dig tokig.
  • Arbete: Du tycker om utmaningarna i ditt arbete, men det kan vara utmattande och stressigt också.
  • Föräldraskap: Att se ditt barn växa och blomstra kan ge dig den största glädjen, men frustrationen och bekymren som kommer med det kan vara överväldigande.

Hur manterar vi ambivalens?

Insikten att man kan känna både kärlek och avsky för samma sak kan inledningsvis vara förvirrande. Men det är möjligt att upprätthålla en balans genom att acceptera att det är en normal del av den mänskliga upplevelsen. Har du någonsin älskat och hatat samma sak?

Related Posts