Hur många timmar är ”egentligen” heltid?

by Max Källström

Om du är heltidsanställd på ditt arbete, jobbar du ungefär 40 timmar i veckan. Dock kan veckornas timmar som du arbetar skilja sig åt då du kanske inte behöver jobba på röda dagar och klämdagar. Då kan arbetsveckans timmar innebära färre arbetstimmar den veckan. Dock är det i normala fall 40 timmar per vecka du arbetar som heltidsanställd.

Hur många timmar är heltid på ett år?

Du jobbar normalt sett 40 timmar per vecka. Men hur många timmar jobbar du som heltidsanställd på ett år eller en dag? Nedanför har vi gjort en förenklad lista där du kan se hur mycket du arbetar som heltidsanställd per dag, vecka, månad och år.

  • Du jobbar 8 timmar per dag som heltidsanställd.
  • Därefter jobbar du 40 timmar per vecka som heltidsanställd.
  • Du jobbar 160 timmar per månad som heltidsanställd.
  • Därpå jobbar du 1920 timmar per år som heltidsanställd.

Related Posts