Hur många dör i trafiken varje år

Hur många dör i trafiken varje år?

by Max Källström

Man räknar med att 13 miljoner människor har dött på världens alla vägar under det senaste decenniet. Under 2019 gjordes en mätning som visade att det dör 4 000 personer varje dag på vägarna runt om i världen. Indien, Kina och Brasilien var de länder som hade de farligaste vägarna att köra på. Den främsta dödsorsaken när det gäller barn mellan 5 och 14 år har visat sig vara just trafikolyckor. 

Men hur stort är då antalet som omkommer i trafiken varje år? Enligt WHO, som gjorde nya beräkningar år 2019, dör det ungefär 1 350 000 människor varje år i trafiken. Flest bilolyckor, räknat per invånare, skedde i länder som Libyen, Island och Jordan. Många nya slags olyckor i trafiken sker bland sparkcyklar. Indien toppar överlägset bland dödsolyckor räknat på vägarna. 

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

Det går inte att ange ett generellt tal för hur många som dör i trafiken varje år i Sverige. Det varierar men det går att göra en uppskattning. Att sätta en enda siffra som skulle vara enhällig fungerar dock dåligt. Här handlar det mer om en minsta och högsta siffra och allt däremellan. 

Så svaret på frågan hur många dör i trafiken varje år i Sverige är att det ligger någonstans mellan 200 och 300. Det är långt färre än alla de som skadas. Det brukar vara över 3 000 svårt skadade och så många som 20 000 lätt skadade. Över 20 % av alla trafikolyckor sker på grund av att alkohol eller droger är inblandade.

Related Posts