Hur man bäst inreder lagret för små företag

by Max Källström

Den här artikeln innehåller sponsrat innehåll.

Som egenföretagare är att lagerhantering en av de viktigaste och ofta svåraste uppgifterna. För att vara så produktiv som möjligt och för att minska kostnaderna för lagerhantering vill du ha allting ordentligt organiserat. I den här artikeln tar vi upp några tips som kan hjälpa dig att göra ditt lager mer effektivt, särskilt om du driver ett litet företag som säljer många produkter.

Definiera syftet för ditt lager

Det är viktigt att börja med att ha ett klart syfte när du planerar inredningen av ditt lager. Fundera över vilka varor du ska hantera och förvara beroende på vad din verksamhet behöver. Om du till exempel driver en restaurang behöver du lagringsutrymmen för olika typer av torra, våta och färska råvaror medan du som har en klädaffär behöver ha hyllor för kartonger som kläderna levereras i. När du vet vilken typ av förvaring du behöver och hur stora förpackningarna du ska förvara är kan du börja planera hur lagret bör inredas.

Golvstående eller väggmonterad förvaring?

Det är ofta smart att dra nytta av alla utrymmen i ett lager men olika verksamheter har olika sorters behov. Hyllor på golvet med flera plan är en lösning som passar en stor mängd verksamheter. Väggmonterade hyllor eller hyllsystem kan vara bättre om du har lättare varor som ska förvaras på lagret, eller om du behöver ha golvytan fri under hyllorna. Tyngre varor är smartast att ha på lägre hyllor eller pallar som är lätta att flytta vid behov.

Det är också viktigt att ta hänsyn till storleken på varorna som ska förvaras. Mät dina förpackningar eller de förvaringslådor du ska använda innan du beställer nya hyllor till lagret. Att använda varenda centimeter effektivt leder till att du kan förvara mer på mindre yta vilket gör ditt lager mer effektivt och lättare att organisera. Komplettera din förvaringslösning med lådor som går att stapla på varandra eller som har hjul på undersidan för att göra saker ännu bättre.

Ett välorganiserat lager gör det lättare att hitta varorna

Att organisera ett lager handlar inte om att få plats med så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Något som är ännu viktigare är att veta var allt är i lagret. När du får en beställning eller behöver plocka fram en specifik vara på butiksgolvet är det viktigt att du, och alla dina kollegor, vet var produkterna är förvarade.

Genom att minimera tiden det tar att leta efter varor blir lagret mer effektivt, den som letar efter produkterna behöver inte slösa tid på att titta på fel plats och dina kunder behöver inte vänta lika länge på sina produkter. Ett smart inventeringssystem, antingen digitalt eller med skyltar på hyllorna, underlättar letandet efter och plockningen av varor för alla som jobbar på företaget.

Glöm inte säkerheten

Du vill skydda ditt lager lika väl som resten av din verksamhet och ditt hem. Därför är det viktigt att installera brandvarnare och nödutrustning i alla lokaler, samt se till att all personal har utbildning i brandbekämpning och känner till företagets säkerhetsrutiner. Ett lager med tyngre varor behöver även ha rätt utrustning för personalen, som hjälmar och handskar. Ange en säkerhetsansvarig på företaget som ser till att alla utrymmen, inklusive lagret, håller en hög säkerhetsstandard. Kontrollera regelbundet brandvarnare, brandsläckare, rör och kablar i utrymmet.

Rätt belysning och ventilation

För att göra det lättare att hitta på lagret behöver du ha rätt sorts och tillräckligt med belysning. Ett väl upplyst lager gör det lättare att hålla saker organiserade och att hitta varor i förvaringslådor och skåp. Även ventilationen behöver vara korrekt anpassad för den typ av varor du har på lagret. Rätt belysning är även viktigt för att förhindra olyckor som kan förekomma av att man inte ser tillräckligt bra på lagret.

Färskvaror som kan mögla behöver en annan sorts ventilation än till exempel  VVS-produkter som rör och slangar. Många varor behöver även lagras i en specifik temperatur och ha rätt fuktighet i luften. Gummiprodukter som däck behöver ha rätt temperatur för att inte påverka produktens livslängd och vissa metallvaror kan rosta om luften är för fuktig på lagret.

Avfallshantering anpassad till dina varor

Det är viktigt att ha en genomtänkt plan för avfallshantering på lagret. Hur ska personalen hantera olika sorters avfall och behöver ni köpa in maskiner eller specifika sopkorgar för olika avtal? Behöver ni speciella lösningar för farligt avfall? Och kan ni göra företaget miljövänligare genom att organisera avfallshanteringen på ett smart sätt? Förvaring och avfallshantering går ofta hand i hand och det är därför viktigt att lägga fokus på bägge saker.

Ett smart lager är ett effektivt lager

Med en genomtänkt planering, rätt lösningar och ett organiserat lager kan ditt företag bli mer produktivt och lönsamt. En riktigt bra lagerhantering minimerar hanteringstider och frustrerade kollegor som behöver lägga extra tid på att leta efter varor. Ta hand om ditt lager och underhåll rutinerna ni har  på företaget för att se till att företaget förblir lika produktivt som när lagret var nytt.

Related Posts