great wall

Hur lång är kinesiska muren?

by Max Källström

Kinesiska murens längd, uttryckt i meter, kilometer och mil:

  1. 21196180 m
  2. 21196 km
  3. 212 mil

Detta är i alla fall det officiella svaret på frågan “hur lång är kinesiska muren”. Siffran är summan av alla försvarsmurar som funnits, alltså även inkluderande sådana som mer eller mindre har rasat.

Kinesiska muren är egentligen inte heller inte en enda sammanhängande mur. Det är istället en samling av barriärer som byggts i försvarssyfte. Mellan dem finns även bergskedjor, diken och andra barriärer. År 2012 gjordes en undersökning som kom fram till att muren då bestod av över tiotusen sektioner plus olika naturliga hinder och byggnader. Detta gör det alltså nästan omöjligt att ge ett enda entydigt svar på frågan “hur lång är kinesiska muren”.

Var ligger kinesiska muren?

Om man tittar på en karta över Kina där kinesiska murens sträckning idag är utmarkerad så ser man att den går från Jiayupasset i västra Kina och ända fram till östkinesiska sjön vid gränsen mot Nordkorea.

På historiska kartor kan man se hur komplex muren varit, med många olika sträckningar och sektioner. Alla sektioner har dock inte funnits samtidigt utan har tillkommit och försvunnit i samband med olika dynastier.

Hur långt är det till kinesiska muren från Peking?

Det är inte svårt att ta sig från Peking till någon av de delar av kinesiska muren som är mest populära att besöka. På ca 1,5 timme kan man med bil ta sig de 55 kilometrarna från stadens centrum till den del som heter Juyongguan. Avståndet från Pekings flygplats är liknande.

Kan man se kinesiska muren från månen?

Nej, det kan man inte. Att man skulle kunna det är endast en myt, som daterar ända tillbaka till mitten av 1700-talet, alltså långt innan färder till månen var möjliga. Att man skulle kunna se kinesiska muren från månen var bara ett antagande som man gjorde då.

Däremot är kinesiska muren möjlig att se från en omloppsbana runt jorden, om man inte ligger alltför högt upp. Att få syn på den försvåras dock av att dess färg liknar omgivningen. Det är bara vid riktigt bra väderförhållanden och då solen står lågt så att en bred skugga bildas som den går att se – och även då endast med hjälp av kikare.

Related Posts