Cobots inom sjukvården: Användningsområden, fördelar och begränsningar

by Max Källström

Kollaborativa robotar, eller cobots som de vanligtvis kallas, är en ny teknologi som inte bara revolutionerar tillverkningsindustrin utan börjar spela en allt större roll även inom hälso- och sjukvårdssektorn. Robotarna kan användas på många olika sätt inom sjukvården, vilket inkluderar allt ifrån rutinmässiga uppgifter till att assistera läkare, kirurger och sjuksköterskor vid komplexa ingrepp.

I den här artikeln tittar vi närmare på vilka användningsområden kollaborativa robotar har, samt vilka fördelar och begränsningar som tekniken innebär. 

Användningsområden och fördelar med cobots inom sjukvården

Tack vare robotarnas möjlighet att samarbeta och arbeta tillsammans med människor, kombinerat med möjligheten att snabbt och enkelt programmera om dem gör att det finns många användningsområden för dem. De kan med fördel användas till bland annat:

  • Automatiserad medicinering och dosering

Cobots passar perfekt för automatisk dosering av mediciner. Eftersom roboten är programmerad till att dosera korrekt minskar det risken för felaktiga doser eller andra mänskliga misstag. Roboten är även bra på att sortera medicinerna och förbereda dem inför användning. 

  • Underlätta vid rehabilitering

Ett annat vanligt användningsområde för kollaborativa robotar är inom rehabilitering. Istället för att en sjukgymnast ska vara med och hjälpa patienten utföra uppgifterna kan robotarmen göra det. Med rätt robotteknik kan patienten få den hjälp och det stöd den behöver under rehabiliteringen, utan att en sjukgymnast måste vara närvarande. 

  • Assistera vid kirurgiska ingrepp

Även om cobots inte kan utföra avancerade kirurgiska ingrepp så är de fortfarande väldigt användbara i operationssalen. De kan användas för att bistå kirurgerna och sjukvårdspersonalen vid komplexa operationer, exempelvis genom att hålla instrument eller plocka fram rätt verktyg.

  • Minska personalens arbetsbörda

Det är allmänt känt att sjukvårdspersonal har alldeles för hög arbetsbörda, vilket sliter på både kropp och psyke. Genom att låta samarbetsrobotar utföra de enklare men ändå tidskrävande uppgifterna som till exempel sortering och förflyttning av läkemedel får personalen tid över till annat. På så sätt kan cobots leda till en bättre arbetsmiljö och mindre sjukskrivningar bland personalen.

Begränsningar med att implementera cobots i sjukvården

Trots alla fördelar finns det även en del saker som i många fall begränsar sjukvården från att implementera cobots i den dagliga verksamheten. 

Först och främst kan robotarna vara relativt dyra att köpa och underhålla. Eftersom sjukvården i många områden redan har tajta budgetar kan det vara svårt att ha råd med teknologin, speciellt för mindre sjukhus och anstalter. 

Även om de är betydligt enklare att hantera än klassiska industrirobotar är cobots ändå rätt komplexa. Det är en avancerad teknologi som kräver viss specialkunskap för att programmera och underhålla på rätt sätt. För sjukvårdskliniker med låga budgetar kan det vara svårt att anställa eller utbilda personal för att hantera robotarna. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att cobots innebär stora fördelar och möjligheter inom sjukvården. För de sjukhus och vårdanstalter som använder sig av teknologin minskar arbetsbördan, mänskliga fel minimeras och personalen kan lägga mer tid på viktigare saker. Det största problemet med cobots är den höga kostnaden, vilket gör att många mindre sjukhus och anstalter inte har råd att investera i dem. 

 

Related Posts