5 tecken på att din partner slutat älska dig

by Mia Sundfeldt

5 tecken på att din partner slutat älska dig

Såhär kan man ofta observera förändringarna.

—1. Mindre Kommunikation

Om du märker att din partner kommunicerar mindre med dig än tidigare kan det vara ett tecken. Från att tidigare delat varje liten sak till att nu bara sträva igenom dagarna.

2. Din partner struntar i gemensamma rutiner

Om dessa underhållande stunder lämnas åt sidan utan att din partner tycks bry sig kan det indikera att något har förändrats i dennes känslor mot dig.

3. Osynliga i gemensamma sociala situationer

Att känna sig osynlig i samband med gemensamma vänner kan vara verkligt nedslående. Kanske märker du att din partner agerar kyligt eller distanserat?

4. Avsaknad av fysisk närhet

Om de fysiska tecknen på kärlek saknas kan det vara ett tydligt tecken. Kramar, hållande av händer, beröring av håret har minskat eller till och med försvunnit.

5. De har slutat investera tid och energi i mål kopplade till relationen

Lägger din partner arbets- eller familjerutiner före gemensamma planer? Då kan de ha upphört att labba relationen som en prioritering.

Tecken Beskrivning Vad kan man göra?
Mindre kommunikation Din partner pratar mindre med dig. Initiera en öppen dialog om detta.
Struntar i gemensamma rutiner Din partner verkar inte bry sig om saker ni brukade göra tillsammans. Fråga om det finns skäl bakom denna förändring.
Osynlig i gemensamma sociala situationer Din partner agerar distanserat när ni är med vänner. Fråga din partner varför det här händer.
Avsaknad av fysisk närhet Din partner visar mindre tecken på fysisk närhet. Ackumulera behovet av mer intimitet.
Har slutat investera tid och energi i mål kopplade till relationen Din partner prioriterar andra saker över er relation. Uttrycka dina känslor och

Related Posts